ELEKTROSERVIS


V rámci elektroservisu Vám nabízím tyto služby:


~ revizní technik elektro ev.č.: 1284/8/18/EZ-M, O, R, Z-E2A, E4A

~ E2A - revize el. zařízení do 1KV střídavého nebo 1,5KV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů)

v prostředí bez nebezpečí výbuchu

~ E4A - revize vyjmenovaná zařízení z rozsahu podle E2A - el. nářadí a spotřebiče

~ lisování kabelových ok do průměru 300 mm2, možnost zapůjčení Krimpovací nářadí na kabely, hydraulické, 18 t, 10-300 mm2

~ Provádění elektroinstalací na klíč

~ Provádění kontrol, diagnostik a snímkování termokamerou

~ záznam proudu a napětí dataloggerem - diagnostika odběru el. energie v čase se záznamem

~ Provedení kompletních oprav elektroinstalace

~ Poradenský a konzultační servis

~ Odstraňování závad zjištěných při revizi

~ Dodávka, montáž el. zařízení

~ Provádění montáží za pomocí horolezecké techniky

~ Drobné opravy elektrospotřebičů v rozsahu dostupných nahradních dílů

~ Návrh a realizace elektrorozvodů na výstavách a veletrzích

~ Technická správa objektů včetně konzultačního a poradenského servisu pro smluvní klienty

~ Diagnostika a elektroservis automatických závlahových systémů

~ GSM hlásiče. (návrh a realizace GSM hlásičů provozních stavů Vašich elektrických zařízení, kontrola zapnutých/vypnutých stavů, zapnutí/vypnutí zařízení mobilním telefonem - automatické zasílání SMS, prozvonění, periodické kontroly zařízení...

~ Návrh a realizace hlídání hladin v nádržích, kopaných studnách, vrtaných studnách

~ Návrh a realizace dopouštění nádrží ze studny, vrtu, městské vody,priorita dopouštění dle Vašich požadavků

~ Provedení prodloužení kabelů k ponorným čerpadlům

~ Servis a instalace RANGE SERVANT zařízení - fukarový systém pro mytí golfových míčků, distribuce a vydavače golfových míčků

~ Servis a instalace IMAX, DUCHELL zařízení - vydavače golfových míčků, myčky golfových míčků


Provozní doba pondělí - pátek 8-16h, zakázky jsou prováděny dle pořadí v jakém přicházejí s výjimkou havarijních případů. Cena bude stanovena po prostudování jednotlivé zakázky. Konzultační servis pro smluvní a stálé klienty zdarma, ostatní v hodinové sazbě 400Kč/hod + ostatní náklady nutné k zajištění konzultace.